Gambar Aktiviti


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 
Dalam  tugasan makropengajaran, saya telah memilih subjek Matematik Tahun 4 untuk proses pengajaran dan pembelajaran saya. Saya telah menjalankan pengajaran dalam kelas selama 30 minit pada 21 September 2012. Topik yang diajar oleh saya ialah ‘’Data Handling’ dan sub tajuknya ialah ‘pictographs’. Gambar berikut menunjukkan aktiviti yang dijalankan dalan kelas.


Alat bantu mengajar yang disediakan oleh saya untuk topik hari ini.Gambar ini diambil semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Murid-murid dibahagi dalam kumpulan untuk menjalankan aktiviti topik hari ini.Gambar ini menunjukkan hasil kerja daripada murid-murid kelas 4M semasa dibahagi dalam kumpulan.


No comments:

Post a Comment