Thursday, 11 October 2012

Mengunakan kuiz untuk mengalakan pelajar suka kepada matematik

Dengan mengunakan cara pertandingan kuiz dengan cara bincang dalam kumpulan, ini dapat mengalakan murid-murid menambah minat terhadap matematik, dan juga mengalakan mereka berfikir dan mencuba soalan matematik yang mencabarkan.


Adakah takungan A boleh mengisi air lebih daripada takungan B atau sebaliknya, ataupun dapat mengisi air yang mempunyai isipadu yang sama?

No comments:

Post a Comment