Friday, 28 September 2012

Sifir Matematik

Sifir Matematik yang biasa digunakan di dalam kelas. 
Setiap murid wajib menghafal sifir yang diajar oleh guru.