Thursday, 11 October 2012

Matematik adalah Satu Ilmu yang Tinggi

Matematik adalah satu ilmu yang sangat tinggi. Ia dapat membantu kita menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan kita. Ianya juga boleh dijadikan satu hiburan kepada kehidupan kita. Yang terpenting sekali adalah ia dapat membuka pemikiran minda kita supaya kita dapat memikirkan satu perkara dari banyak sudut yang lain.


Angka yang boleh dijadikan satu hiburan dan membantu pertumbuhan otak dalam kehidupan kita:
SUDOKU

Menggunakan Matematik untuk membuka minda kita: Berapakah bentuk segi tiga yang ada dalam gambar berikut:

Mengunakan kuiz untuk mengalakan pelajar suka kepada matematik

Dengan mengunakan cara pertandingan kuiz dengan cara bincang dalam kumpulan, ini dapat mengalakan murid-murid menambah minat terhadap matematik, dan juga mengalakan mereka berfikir dan mencuba soalan matematik yang mencabarkan.


Adakah takungan A boleh mengisi air lebih daripada takungan B atau sebaliknya, ataupun dapat mengisi air yang mempunyai isipadu yang sama?

Friday, 28 September 2012

Sifir Matematik

Sifir Matematik yang biasa digunakan di dalam kelas. 
Setiap murid wajib menghafal sifir yang diajar oleh guru.